SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
5
3

 THÔNG TIN DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

Thông tin các Dự án, hạng mục chuẩn bị triển khai, các hạng mục đã hoàn thành và tiến độ thực hiện.  Xem chi tiết

 

Đơn vị cung cấp nội dung: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện