SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
9
2
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Tư, 21/10/2020, 00:04
Góp ý nội dung cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử  (31/05)
Xem chi tiết
Về việc lấy ý kiến ấp Phước II, xã Vĩnh Phú Tây; ấp Tường thắng A, xã Vĩnh Thanh; ấp Tường tư, xã Hưng Phú; ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông đủ điều kiện công nhận  (21/11)
Xem chi tiết ấp Phước II ấp Tường Thắng A ấp Tường Tư ấp Mỹ I
Lấy Ý kiến ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu năm 2018  (15/11)
Xem chi tiết
góp ý quy chế làm việc của UBND huyện Phước Long  (20/04)
góp ý quy chế làm việc của UBND huyện Phước Long (xem chi tiết)
góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2017  (10/05)
Góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2017( chi tiết)
Lấy ý kiến huyện Phước Long đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017  (10/05)
Lấy ý kiến huyện Phước Long đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ( xem chi tiết)
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  (05/05)
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
Góp ý đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020  (16/11)
Chi tiết: Đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Xem theo ngày Xem theo ngày