SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
1
1
9

 THÔNG TIN TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG ĐẶNG TIẾN ÚT,ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHƯỚC LONG 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG TIẾN ÚT

2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG TIẾN ÚT

3. Các bí danh/tên gọi khác: Út Em

4. Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1962                        5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

    Nơi ở hiện nay: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

8. Dân tộc: Kinh                                9. Tôn giáo: Không  

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

    - Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Công chức

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

13. Nơi làm việc: Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

14.  Ngày vào Đảng: 06/7/1982.            Ngày chính thức: 07/01/1984.           Số thẻ đảng viên: 57.000.655

   - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động Hạng ba, Danh hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

17. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bạc Liêu khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9/1981

đến tháng 6/1983

Tổ trưởng tài chính ấp, Trưởng Ban nhân dân ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 12/1983 đến tháng 12/1984

Xã đội phó xã Vĩnh Hồng, Trưởng Ban Thương binh xã hội xã Vĩnh Hồng, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 8/1985 đến tháng 3/1986

Bí thư chi bộ ấp Bình Tốt A, Trưởng Ban Công an xã Vĩnh Tiến

Từ tháng 9/1987 dến tháng 10/1989

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Quyền Bí thư xã Vĩnh Tiến, Phước Long, Bạc Liêu

Từ tháng 7/1990 đến tháng 3/1991

Đi học Trung cấp chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú Tây, Phước Long

Từ tháng 01/1995 đến tháng 4/1997

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 5/1997 đến tháng 11/2000

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Dân, Bạc Liêu.

Từ tháng 11/2000 đến tháng 6/2005

Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phước Long, Bạc Liêu

Từ tháng 6/2005 đến tháng 7/2009

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 7/2009 đến năm 2010

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu

Từ năm 2010 đến tháng 8/2015

Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 9/2015 đến nay

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu