SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
7
7

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại: 02913. 864.124

Địa chỉ:  ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long

 

Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Tới; DĐ: 0913.990.691

    - Phó Giám Đốc: Bà Phạm Diệu Hiền; DĐ: 0945.844.476

         - Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Bá Dương; DĐ: 0918.720.368

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN

Điện thoại: 02913.580.399

Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Giám đốc: Ông Nguyễn Vũ Liệt

- Phó Giám đốc: Ông Hà Văn Sĩ

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại: 02913.581.590

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Giám đốc: Ông Huỳnh Thanh Đấu; DĐ: 0918.950.016

 - Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Ghi; DĐ: 0822.640.444

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Điện thoại: 02913.864.515

Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

- Giám đốc: Ông Phan Văn Điện; DĐ: 0913.977.744

   - Phó giám đốc: Ông Hà Duy Đăng; DĐ: 0949.331.708

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

Điện thoại: 02913. 864.925

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

-       Giám đốc: Ông Võ Hoàng Thông

     -       Phó giám đốc: Ông Trần Thanh Đạm

    -       Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn An

 

 

 

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Điện Thoại: 02913.864.242

Địa Chỉ: Ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

                     - Trưởng đài: Ông Trần Văn Chơn; DĐ: 0913.892.518

- Phó Trưởng đài: Ông Lê Dũng Khiêm

 

 

THƯ VIỆN

Điện thoại:  02913.864.848

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

  - Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Đằng

- Phó giám đốc: Ông Trần Việt Bắc