SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
6
9

 LỰC LƯỢNG VŨ TRANG - CÁC TRƯỜNG THPT

 

 

 

 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

 

CÔNG AN HUYỆN

Điện thoại: 02913.864.306

 

 

  Trưởng CA :    Nguyễn Quốc Thống

                          DĐ: 0913.331.970

  P.Trưởng CA: Nguyễn Văn Quân

                          DĐ: 0918.833.440

  P.Trưởng CA: Nguyễn Anh Thùy

                         DĐ: 0918.167.355

  P.Trưởng CA: Cao Văn Độc

                          DĐ: 0856.964.966

 

 

HUYỆN ĐỘI

Điện thoại: 02913.864.311

 

 

  Chỉ huy trưởng: Lâm Văn Tâm

                            DĐ: 0913.170.011

  Chính trị viên:    Hà Hoàng Văn

                            DĐ: 0983.224.191       

  Chỉ huy Phó:      Trần Phát Đạt

                             DĐ: 0918.299.367

  Chỉ huy phó:       Đặng Tấn Gởi

                             DĐ: 0946.010.007 

  P. Chính trị viên: Lâm Như Ý

                              DĐ: 0982.313.313

 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT

Điện thoại: 02913.864.308

 

 

   Hiệu trưởng:     Trịnh Văn Điện

                             DĐ: 0918.693.069

   P.Hiệu trưởng:  Đoàn Vũ Phượng

                             DĐ: 0944.340.345

   P. Hiệu trưởng: Đặng Thành Lực

                             DĐ: 0918.124.131

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Điện thoại: 02913.866.653

 

 

Hiệu trưởng:        Trần Đình Thịnh

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tân

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Liệt