SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
1
2
0

 

 

CÁC NGÀNH DỌC 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 02913.864.329

 

   Giám đốc:   Tạ Minh Thuận                    

   Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Đạt

 

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

Điện thoại: 02913.864.425

 

  Giám đốc:  Nguyễn Tuấn Vũ

  Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

 

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại: 02913.580.144

   Giám đốc: Trần Đăng Vịnh;

                    DĐ: 0913.822.367

   Phó giám đốc: Trương Ngọc Đa;

                   DĐ: 0919.010.006

   Phó giám đốc: Vũ Viết Hùng

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điện thoại: 02913.864.287

    Viện trưởng:     Lê Đức Lợi

                              

    Phó Viện trưởng: Nguyễn Út Em

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại: 02913.580.451

     Chánh án: Nguyễn Trung Trực

                       DĐ: 0942.744.999

      Phó Chánh án: Trần Quang Khang

                       DĐ: 0916.418.412  

 

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại: 02913.864.317

    Chi Cục Trưởng: Lê Ngọc Hà

                                DĐ: 0915.901.114

    Chi Cục Phó: Võ Thành Tươi

                          DĐ: 0919.141.139

    Chi Cục Phó:  Lưu Thế Tuyền

                           DĐ: 0914.747.055

 

 

BƯU ĐIỆN

Điện thoại: 02913.864.244

 

   Giám đốc: Lâm Hải Bằng

                    DĐ: 0918.039.757     

 

 

CHI CỤC THUẾ

Điện thoại: 02913.864.278

 

   Chi cục trưởng: ông Trần Thanh Bình

   Phó chi cục trưởng: ông Dương Văn Y

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại: 02913.864.217

   Giám đốc: ông Lê Thành Công

   Phó Giám đốc: ông Khưu Hoàng Hiểu;

                  DĐ: 0919.196.861       

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại: 02913.864.279

   Giám đốc: ông Trần Quốc Thanh

   Phó Giám đốc: ông Diệp Văn Hon

   Phó Giám đốc: ông Trần Văn Sửa

   Phó Giám đốc: Trương Hoàng Diệu

   Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương

   Phó Giám đốc: Bùi Kim Yến