SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
6
6

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

STT

THỦ TỤC

CƠ QUAN

NỘI DUNG

01

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE (DO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CẤP HUYỆN CẤP)

Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

CHI TIẾT

02

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE (DO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CẤP HUYỆN CẤP)

 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

CHI TIẾT

03

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

CHI TIẾT

04

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện thực hiện

CHI TIẾT

05

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

CHI TIẾT

06

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU

“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện thực hiện

CHI TIẾT

07

THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẤY KHEN KHU DÂN CƯ VĂN HÓA

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp

thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.

 

CHI TIẾT

08

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI

“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

 

09

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC LỄ HỘI

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp

thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.

 

10

THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp

thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.

 

11

THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẤY KHEN KHU DÂN CƯ VĂN HÓA

- Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.

 

 

 

 ‭ (Đã ẩn) ‬WebPart thủ tục hành chính ‭[2]‬

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện