SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
7
6
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 583
Số ký hiệuNgày ban hànhNội dung
1776/UBND09/09/2020Về việc tổ chức thực hiện nhận hồ sơ 1401/Q-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
82/KH-UBND31/08/2020Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
15-CV/HU31/08/2020Về việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.
14-CV/HU31/08/2020Về việc chỉ đạo Đại hội Hội phụ nữ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
1992/QĐ-UBND31/08/2020Về việc giải quyết kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 02 năm 2020 tho Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ.
1704/UBND26/08/2020Về việc tăng cường chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới 2020 - 2021
78/KH-UBND25/08/2020Triển khai thực hiện Chỉ tị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chinh phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên đi bàn huyện.
1690/UBND24/08/2020Về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2020-2021.
1692/UBND24/08/2020Về việc triển khai Quyết định 253/UBND, ngày 21/08/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
1694/UBND24/08/2020Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện
1679/UBND21/08/2020Về việc tăng cường chỉ đạo công tác cải tạo đất, rửa phèn, mặn chuẩn bị xuống giống lúa-tôm năm 2020.
1609/UBND07/08/2020Về việc báo cáo ứng dụng CNTT trong hoạt động CQLNN giai đoan 2016-2020 và đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT trong CQNN phát triển chính quyền số và đảm bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021.
1579/UBND05/08/2020Về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.
1588/UBND05/08/2020Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
57- Ctr/HU03/08/2020Chương trình của Ban thường vụ Huyện ủy công tác tháng 8 năm 2020.
1555/UBND03/08/2020Về việc triển khai công văn 1219/SVHTTTTDL-QLDLTDTT, ngày 30/07/2020 của sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.
780-CV/HU28/07/2020về việc tăng cường chỉ đạo các mặt công tác từ nay đến Đại hội Đảng huyện (nhiệm kỳ 2020-2025)
1461/UBND21/07/2020Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 CT/UBND, ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu
106-KH/HU16/07/2020Thực hiện kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 07/05/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu"
1413/UBND15/07/2020Về vệc đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII và các ngày lễ lớn trong năm 2020.
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối