SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
5
9

 

THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Thứ Ba, 20/10/2020, 23:31
Huyện Phước Long hội nghị triển khai một số Văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.  (01/09)
Ngày 28/8, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phước Long tổ chức hội nghị triển khai một số Văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trên 160 đại biểu là Trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận- Đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Ảnh: Quang cảnh ...
Kế hoạch pối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và hòa gia ở cơ sở giữa phòng Tư pháp và Tòa án nhân dân huyện năm 2020 trên đia bàn huyện Phước Long  (05/05)
xem chi tiết:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Long  (07/12)
Xem chi tiết>
Phát động hưởng ứng "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp"  (06/11)
Văn bản triển khai : Xem chi tiết> Hướng dẫn đăng kí và vào thi cuộc thi “Pháp luật học đường”" năm 2019 Bước 1: Thí sinh truy cập Cuộc Thi qua website: http://timhieuphapluat.vn Bước 2: Đăng nhập/ Đăng kí tài khoản: Nếu đã có tài khoản (Từ các mùa thi trước hoặc cuộc thi do Egroup tổ chức - EID) Nhấp chọn nút ...
Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn huyện Phước Long  (09/10)
Xem chi tiết>
Rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật  (20/09)
Triển khai thực hiện quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của thủ tướng chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật  (19/08)
Xem chi tiết>
Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019  (30/07)
Xem chi tiết>
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân  (28/06)
Xem chi tiết>
Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn huyện Phước Long  (26/06)
Xem chi tiết>

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày