SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
5
8

 QUY HOẠCH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

 

Nội dung Quy hoạch:

           

- Xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Long – tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

            + Thời gian thực hiện năm 2019.

            + Kinh phí: 1.200.000.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Tỉnh

           

- Xây dựng Đề án phân loại đô thị Phó Sinh (xã Phước Long) đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            + Thời gian thực hiện năm 2019 - 2020

            + Kinh phí: 510.604.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Xây dựng đề án quy hoạch nông thôn mới kiểu mẩu 7 xã

            + Thời gian thực hiện năm 2019 - 2020

            + Kinh phí: 1.310.388.000 đồng

+ Nguồn vốn: Huyện

           

- Xây dựng đề án nâng đô thị Phước Long lên đô thị loại IV

 

            + Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Tỉnh

  

- Xây dựng đề án phân loại đô thị Chủ Chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            + Thời gian thực hiện năm 2020

            + Kinh phí: 510.604.000 đồng.

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Phó Sinh, tỷ lệ: 1/500

            + Thời gian thực hiện năm 2019.

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng.

            + Nguồn vốn: huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Phước Long, tỷ lệ: 1/2000

            + Thời gian thực hiện năm 2019

            + Kinh phí: 1.200.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Chủ Chí, tỷ lệ: 1/500

            + Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

           

- Quy hoạch chi tiết xây dựng các tuyến dân cư

            + Tuyến QLPH: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Phong Thạnh Tây A).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 3.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Phước Long - Vĩnh Mỹ: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Vĩnh Thanh).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Cầu Sập - Ninh Quới: Quy hoạch các điểm trung tâm (Xã Hưng Phú).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            + Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện

            + Tuyến Phước Long - Phong Thạnh Tây B: Quy hoạch các điểm trung tâm ( Chợ xã Thoàn - Xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B).

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 3.000.000.000 đồng

            + Tuyến Phước Long - Ninh Quới

            * Thời gian thực hiện năm 2021

            * Kinh phí: 1.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Huyện.