SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
9
8

 I. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG LÊ VĂN TẦN,  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ VĂN TẦN.

2. Họ và tên khai sinh: LÊ VĂN TẦN.

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Ngày, tháng, năm sinh: 25 tháng 3 năm 1971           5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

    Nơi ở hiện nay: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

8. Dân tộc: Kinh.                                          09. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

13. Nơi làm việc: UBND huyện Phước Long.

14. Ngày vào Đảng: 25/7/1994.

- Ngày chính thức: 25/7/1995; Số  thẻ đảng viên: 57000677

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Được tặng 3 kỷ niệm chương, nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

 tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 8 năm 1990

đến tháng 4 năm 1993

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Phước Long, huyện Phước Long.

Từ tháng 5 năm 1993

đến tháng 6 năm 1995

Chánh Văn Phòng Đảng ủy xã Phước Long, huyện Phước Long.

Từ tháng 7 năm 1995

đến tháng 3 năm 1996

Đảng ủy viên, Bí thư Xã Đoàn xã Phước Long, huyện Phước Long.

Từ tháng 4 năm 1996

đến tháng 9 năm 2000

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ tháng 10 năm2000

đến tháng 5 năm 2001

Phó Văn phòng Huyện ủy Phước Long

 

Từ tháng 6 năm 2001

đến tháng 8 năm 2002

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ tháng 9 năm 2002

đến tháng 10 năm 2004

Bí thư Huyện Đoàn Phước Long.

Từ tháng 11 năm 2004

đến tháng 2 năm 2008

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ  tháng 3 năm 2008

đến tháng 9 năm 2010

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phước Long.

Từ  tháng 10 năm 2010

đến tháng 8 năm 2012

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long.

Từ  tháng 9  năm 2012

đến tháng 11 năm 2015

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây A.

Từ  tháng 12 năm 2015

đến nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

                                                                      

 

 

 II. TIỂU SỬ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

   

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG TRẦN VĂN ÂN,  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

 

 

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN VĂN ÂN

2. Các tên gọi khác:

3. Sinh ngày: 30  tháng 05 năm  1965 , Giới tính (nam, nữ): Nam

4. Nơi sinh: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu 

5. Quê quán: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

6. Dân tộc: Kinh                                                        7. Tôn giáo: không 

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

9. Nơi ở hiện nay: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Công chức

11. Ngày tuyển dụng:01/12/1988, Cơ quan tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân (nay là huyện Phước Long)

12..Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Chủ tịch UBND huyện

13. Công việc chính được giao: phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa

15.1 - Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2 - Trình độ chuyên  môn cao nhất: Đại học Chăn nuôi - Thú y

15.3 - Lý luận chính trị:  Cử nhân            15.4 - Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

15.5 - Ngoại ngữ:                                                 Anh -Anh Văn B15.6 - Tin học: A

16. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/07/1995, Ngày chính thức: 03/07/1996

17.  Ngày tham gia các tổ chức chính trị - xã hội: 22/12/1982

18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường,

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

(đảng, chính quyền, đoàn thể)

01/12/1988-01/05/1991

Cán bộ Trạm Thú y huyện Hồng Dân

01/05/1991-01/10/1996

Trưởng trạm Trạm Thú y huyện Hồng Dân

01/10/1996-01/10/2000

Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT huyện Hồng Dân

01/11/2000-01/01/2002

Phó Trưởng phòng Phòng NN - Địa chính huyện Hồng Dân

01/02/2002-01/12/2005

Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT huyện Phước Long

01/12/2005-01/03/2006

Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Phước Long

01/03/2006-01/11/2006

Quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Phước Long

01/11/2006-01/03/2008

Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Phước Long

01/04/2008-01/06/2010

Trưởng phòng Phòng NN & PTNN huyện Phước Long

01/07/2010-01/11/2018

Phó chủ tịch UBND huyện