SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
1
2
7
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Ba, 15/09/2020, 13:15

Huyện ủy Phước Long họp hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Chiều hôm qua, ngày 11/09, Bí thư Huyện ủy Phước Long- Nguyễn Chí Thiện chủ trì cuộc họp với hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong thời gian qua, từ đó có những định hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

 

Ảnh: Quang cảnh buổi  họp hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo chung kết quả công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở qua hơn 8 tháng của năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long, Bí thư Huyện ủy Phước Long- Nguyễn Chí Thiện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thi đua góp sức xây dựng thành công huyện nông thôn mới, cũng như góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Bí thư Huyện ủy Phước Long cũng mong muốn trong thời gian tới hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở hãy tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong mọi phong trào hành động cách mạng của địa phương, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy- chính quyền với nhân dân; tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và nhu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy mạnh mẽ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bí thư Huyện ủy Phước Long- Nguyễn Chí Thiện cũng lưu ý với hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động phải xác định trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, không chạy theo phong trào, hình thức, thành tích mà phải thực hiện đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân áp dụng thực hiện những mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao đời sống, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, xây dựng quê hương nông thôn mới Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong thờ gian tới.

T/h: Quốc Vũ


Số lượt người xem: 20 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày