SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
9
4
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Hai, 14/09/2020, 14:05

Phước Long giám sát tình hình hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện năm 2020.

Hôm qua, ngày 7/9, Đoàn giám sát HĐND huyện Phước Long do bà Nguyễn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của huyện năm 2020.

 

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát công tác cải

cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của huyện năm 2020.

 

Tại buổi giám sát, sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Hành chính công của huyện báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (từ ngày 01/01/2019 đến 15/8/2020) và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cũng như những đề xuất, kiến nghị. Thay mặt đoàn giám sát, bà Nguyễn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của huyện, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của UBND huyện về đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của huyện trong thời gian tới, bà Nguyễn Ngọc Thủy đề nghị Giám đốc Trung tâm Hành chính công của huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan trong việc giải quyết thuận lợi, nhanh chóng, cương quyết không để xảy ra tình trạng trễ hẹn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công của huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “ Hết việc, không hết giờ” gắn với đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”. Bà Nguyễn Ngọc Thủy cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Trung tâm Hành chính công của huyện để trình HĐND tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới, tạo điều kiện cho Trung tâm Hành chính công của huyện hoạt động có hiệu quả.

T/h: Quốc Vũ

 

 


Số lượt người xem: 16 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày