SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
6
0
Thủ tục hành chính cấp xã Thứ Ba, 20/10/2020, 23:32
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (09/09)
Xem chi tiết>
Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ  (09/09)
Xem chi tiết>
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Xem chi tiết
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp bị bải bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  (15/07)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (04 thủ tục)  (11/09)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 02 thủ tục)  (11/09)
xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 07 thủ tục)  (10/09)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực Hộ tịch; nuôi con nuôi mới sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 26 thủ tục)  (07/09)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã( 11 thủ tục)  (27/08)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ( 13 thủ tục)  (27/08)
xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày