SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
0
5
2
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa Thứ Ba, 20/10/2020, 23:18
HĐND huyện Phước Long giám sát về thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại xã Vĩnh Thanh.  (24/08)
Ngày 20/8, Đoàn giám sát HĐND huyện Phước Long, có ông Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các ngành có liên quan, đến giám sát kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Quang cảnh buổi giám sát tại xã Vĩnh Thanh. Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một ...
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (18/10)
Xem chi tiết>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/10)
Xem chi tiết>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/10)
Xem chi tiết>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (09/09)
Xem chi tiết>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (09/09)
Xem chi tiết>
QUYẾT ĐỊNH công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  (15/07)
Xem chi tiết danh mục
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương được sữa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/05)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/04)
Xem chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; chứng thực được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (20 thủ tục)  (18/03)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày