SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
0
1
1
5

 TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 ÔNG PHẠM THANH HẢI, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHƯỚC LONG 

 

 

  

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHẠM THANH HẢI

2. Các tên gọi khác:

3. Sinh ngày: 30  tháng 04 năm  1962 , Giới tính (nam, nữ): Nam

4. Nơi sinh: Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng 

5. Quê quán: Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

6. Dân tộc: Kinh,                                 7. Tôn giáo: Không

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

9. Nơi ở hiện nay: Ấp Long Hậu, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cơ quan Đảng

11. Ngày tuyển dụng:01/01/1982, Cơ quan tuyển dụng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chủ tịch UBND huyện

13. Công việc chính được giao: Phụ trách quản lý chung

14.1- Trình độ chuyên  môn cao nhất: Đại học Hành chính - Nhà nước

14.2 - Lý luận chính trị:  Cao cấp                   14.3 - Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

14.4 - Ngoại ngữ: Anh - Anh Văn B15.6                             - Tin học: A

15. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/05/1984, Ngày chính thức: 25/11/1985

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

(đảng, chính quyền, đoàn thể)

GHI CHÚ

01/01/1980-01/01/1993

Cán sự Ban Tổ chức Huyện ủy

 

31/12/1993-01/01/1999

Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao huyện

 

01/02/1999-01/12/2000

Chánh Văn phòng Văn Phòng Huyện ủy

 

01/01/2001-01/12/2002

Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin

 

01/12/2002-01/09/2005

Bí thư thị trấn Phước Long Đảng ủy thị trấn Phước Long

 

01/09/2005-01/08/2015

Huyện ủy viên, Trưởng ban Ban Tổ chức chức Huyện ủy

 

01/09/2015-01/06/2016

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Huyện ủy Phước Long

 

01/07/2016-01/11/2018

Chủ tịch UBND huyện Phước Long